Ciekawostki Historyczne: Jak Polska utraciła Śląsk? - Dolnyslaskinfo.pl

Ciekawostki Historyczne: Jak Polska utraciła Śląsk?

Śląsk zawsze był spornym terenem na mapie Europy. Rywalizowały o niego Polska, Niemcy, Czechy oraz Austria. W jaki sposób Polska utraciła to terytorium?
Mapa Śląska z XVI wieku / fot. wikimedia

Przez większość średniowiecza tereny Śląska były integralnymi ziemiami Królestwa Polskiego. Silne królestwo w tym regionie Europy uległo jednak znacznemu osłabieniu oraz decentralizacji za sprawą wydarzenia nazywanego Rozbiciem Dzielnicowym.

zobacz też: Ciekawostki Historyczne: Wojna Piwna we Wrocławiu

Gdy w 1138 na mocy testamentu Bolesława II Krzywoustego Polska została podzielona pomiędzy synów króla, osłabiona została zdecydowanie władza centralna i wszystkie tereny Królestwa Polski uzyskały niemałą autonomię.

Mimo tego region Śląska zachowywał względną trwałość oraz zależność od Korony. Zaczęło się to zmieniać dopiero w 1249 roku, gdy księstwa śląskie uległy ogromnemu rozdrobnieniu. Szacuje się, że w szczytowym momencie rozwarstwienia na terenach Śląska było aż kilkanaście niezależnych księstw.

Tak rozbite tereny były łakomym kąskiem dla silnych sąsiadów Polski, którzy także ostrzyli sobie zęby na Śląsk. Jednym z takich państw było Królestwo Czech.

Jan Luksemburski wyciąga rękę po Śląsk

Początek końca obecności Śląska w granicach Polski miał miejsce w 1327 roku. Król Polski, który nie był w najlepszych relacjach z książętami Śląskimi i gdy ruszył na Brandenburgię nie mógł być pewny lojalności podległych mu arystokratów.

Brak obecności wojsk polskich wykorzystał król Czeski – Jan Luksemburski, który nadal rościł sobie prawa do korony Polskiej. Warto dodać, że władca miał dosyć solidne podstawy co do tego, a to wszystko za sprawą Wacława II, który rządził Czechami niemal pół wieku wcześniej.

Zobacz też: Ciekawostki historyczne z Dolnego Śląska – Jak wyglądał Wrocław w 1939 roku? Zobacz nagranie!

Jan Luksemburski ruszył na Kraków chcąc podporządkować sobie Królestwo Polskie. Nie napotkał on większego oporu, a śląscy książęta witali go z uśmiechem na ustach. Jego pochód został zatrzymany dopiero przed stolicą Polski, a to wszystko za sprawą interwencji dyplomatycznej Węgier. Nie chciały one upadku Królestwa Polskiego, a także wzmocnienia swojego sąsiada w związku z czym powstrzymały one pochód czeski.

Władca Czech nie odszedł jednak z pustymi rękami – wracając do Pragi przekonał on część polskich książąt do złożenia mu hołdu. W ten sposób lennem Czech została większość księstw Górnego Śląska, a także księstwo Wrocławskie.

Całkowite podporządkowanie Śląska Czechom

Czechy przez następne lata kontynuowały swoją politykę i regularnie kolejne księstwa Śląskie składały im hołd. W efekcie w 1339 roku jedynie trzy księstwa śląskie pozostały pod kontrolą Królestwa Polski: jaworskie, świdnickie oraz ziębickie.

Doszło również do krótkiej wojny polsko-czeskiej o Śląsk, lecz wojska Kazimierza Wielkiego pozbawione wsparcia swoich sojuszników nie mogły odzyskać zhołdowanych wcześniej terenów.

7 kwietnia 1348 roku Śląsk przeszedł w ręce czeskie w pełnym tego słowa znaczeniu. Doszło do inkorporacji Śląska do Królestwa Czeskiego.

Źródło: media

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *