Program stypendialny dla kierunków medycznych. Nawet 1500 zł miesięcznie - Dolnyslaskinfo.pl

Program stypendialny dla kierunków medycznych. Nawet 1500 zł miesięcznie

Od 27 października studenci III roku z kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne mogą składać wniosek o stypendium.
pixabay.com

Samorząd województwa dolnośląskiego od 2019 r. realizuje Program Stypendialny dla studentów III roku z kierunków pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. W tym roku ruszyła trzecia edycja programu, a dokumenty można składać od 27 października 2021 r. do 12 listopada.

Do 1500 zł miesięcznie

W ubiegłych latach wysokość stypendium wynosiła 1000 zł miesięcznie, jednak samorząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty. W 2021 r. studenci będą mogli otrzymać nawet 1500 zł co miesiąc. Ma to zachęcić młodych ludzi do studiowania takich zawodów medycznych.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
  • podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia wskazane wyżej kryteria. Wszystkie dokumenty dostępne tutaj.

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *