„Nie powinni podejmować tej uchwały”. Wójt Gminy Żórawina zapomniał wyłączyć mikrofonu - Dolnyslaskinfo.pl

„Nie powinni podejmować tej uchwały”. Wójt Gminy Żórawina zapomniał wyłączyć mikrofonu

Pandemia koronawirusa wprowadziła wiele zmian w naszym codziennym życiu. Te zmiany odczuły także samorządy – przede wszystkim w sferze finansowej – ale także w bieżącym funkcjonowaniu. Nowe przepisy wprowadzone w obecnym roku, nałożyły obowiązek przeprowadzania posiedzeń rad gminnych i miejskich w trybie zdalnym.
Zrzut z ekranu z posiedzenia Rady Gminy Żórawina | fot. www.gminazorawina.pl

Mimo początkowych problemów, większość samorządów poradziła sobie z nową rzeczywistością jaką są zdalne posiedzenia organów uchwałodawczych gmin, przy użyciu różnych programów porozumiewania się na odległość. Właśnie w ten sposób swoje posiedzenia prowadzi również Rada Gminy Żórawina, która obradowała w dniu 26 listopada 2020 roku.

W trakcie sesji radni obradowali nad projektami związanymi z nadaniem nazw ulic, określenia stawek podatku od nieruchomości na ternie Gminy Żórawina, wysokości podatku od środków transportowych czy programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. I właśnie ten ostatni punkt wzbudził niepokój wśród lokalnych społeczników z grupy „Nowa Żórawina”. Program o którym mowa, to przede wszystkim najważniejszy dokument określający współpracę lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Stanowi niejako podstawę relacji na linii samorząd–NGO.

Podczas sesji właśnie o uchwale przyjmującej zasady współpracy opisane w programie na przyszły rok mówiła Monika Baron-Witka Sekretarz Gminy Żórawina. W 49 minucie nagrania sesji Sekretarz Gminy mówi – „Uchwała, którą przedstawiam jest podejmowana właściwie w niezmienionej formie już od 2004 roku. Jest to kwestia programu współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Ten program uchwalamy co roku do 20-go listopada, po to żeby w nowym roku następującym po roku w którym podjęto uchwałę, można było ogłosić konkurs i przekazać środki z budżetu Gminy Żórawina na cele określone w programie, więc m.in: na sport, działalność kulturową. W zależności od złożonych wniosków w tym zakresie. Dlatego nie będę oczywiście przedstawiać tego programu, ponieważ dostaliście Państwo go w załączniku. Tak jak napisałam w uzasadnieniu. Program został skonsultowany, poprzez przedstawienie go na BIP-ie na stronie internetowej urzędu gminy w odpowiednich okresach. Do przedstawionego projektu nie wniesiono zastrzeżeń. Dlatego bardzo proszę o podjęcie uchwały w celu umożliwienia realizacji zadań w roku przyszłym.

Po tym wystąpieniu, Sekretarz Gminy Żórawina zapomniała wyłączyć mikrofonu i w 51 minucie 20 sekundzie słychać głos Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego, obecnego w tym samym pomieszczeniu, który mówi – „Nie powinni podejmować tej uchwały”.

Pełny zapis posiedzenia Rady Gminy Żórawina, na której procedowana była uchwała dostępny jest tutaj.

O sprawie na swoim facebookowym profilu poinformowała grupa „Nowa Żórawina”, która niepokoi się słowami Wójta.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy o samorządzie gminnym, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, o którym mowa w artykule, jest przygotowywany, konsultowany z mieszkańcami, a następnie przedstawiany radnym właśnie przez organ wykonawczy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Należy zadać pytanie – Czy Wójt Gminy Żórawina nie zgadza się z przygotowanym przez siebie programem? Ostatecznie radni przyjęli program.

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *