Niezaszczepieni nie wejdą do szpitala w Legnicy - Dolnyslaskinfo.pl

Niezaszczepieni nie wejdą do szpitala w Legnicy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy poinformował o wprowadzonych zmianach w odwiedzinach pacjentów. Jesteś niezaszczepiony? Nie wejdziesz na oddział.
fot. polska-org.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy poinformował o wprowadzonych zmianach, które rekomenduje Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Rekomendacja dotyczy organizacji odwiedzin pacjentów, którzy przebywają na oddziałach szpitalnych w czasie pandemii COVID-19.

Rekomendacje zostały wprowadzone w związku z Narodowym Programem Szczepień oraz dużą liczbą osób z grupy ryzyka poważnych skutków związanych z chorobą COVID-19. W związku z nowymi regulacjami, legnicka placówka opublikowała komunikat, który przytaczamy poniżej.

Komunikat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

1Przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciw COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, oraz upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki:

a. w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

b. wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest w pełni zaszczepiona.

2. Przez osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego (zgodnego z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia;

3. Przez osobę posiadającą negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, należy rozumieć osobę, która wykonała test PCR lub test antygenowy (zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Jeżeli pacjent:
•  jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub
•  przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

aosoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 1 – poniżej);

bosoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:
•  posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21
lub
•  przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2,  przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 1);

cosoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b
(tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia
wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2).

2. Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1, tj.:
•  nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19,
•  nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
•  nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

aosoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2);

bosoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które spełniają warunki określone w punkcie 1b (tj. uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2). 

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *