Rusza kolejna edycja Dolnośląskich Małych Grantów - Dolnyslaskinfo.pl

Rusza kolejna edycja Dolnośląskich Małych Grantów

Działasz w lokalnej społeczności? Masz pomysł jak wesprzeć i zintegrować mieszkańców? Zgłoś się do najnowszej edycji Dolnośląskich Małych Grantów. Zobacz szczegóły.
fot. Facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

W kwietniu rusza VIII edycja Dolnośląskich Małych Grantów. 28 marca 2022 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 5076/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”. Konkurs wygrała Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.


O dotację mogą starać się grupy nieformalne składające się z pełnoletnich mieszkańców Dolnego Śląska. Minimalna kwota grantu to 1000, a maksymalna 5000 złotych.

Kwota do 5 tysięcy złotych na zorganizowanie małego eventu ma pomóc zintegrować lokalną społeczność – tłumaczy Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego

Radio Wrocław

Tegoroczna edycja inicjatywy nawiązuje do bieżących wydarzeń – ma się przyczynić do lokalnych działań na rzecz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w krajui za granicą;
 17. inne.

Masz pomysł na organizację imprezy w lokalnej społeczności? Chcesz zintegrować uchodźców z Ukrainy z mieszkańcami? Śledź stronę Dolnośląskie Małe Granty na Facebooku. W przyszłym tygodniu pojawi się więcej szczegółów dotyczących naboru wniosków.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Nabór potrwa do 27 kwietnia.

Źródło: Media

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *