Coraz bliżej rewitalizacji kolejnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku - Dolnyslaskinfo.pl

Coraz bliżej rewitalizacji kolejnych linii kolejowych na Dolnym Śląsku

Ze zbiorowego transportu publicznego, w tym połączeń kolejowych z roku na rok korzysta coraz więcej mieszkańców Dolnego Śląska. Nie dziwi więc, że samorządowcy, ale także mieszkańcy aktywnie zabiegają o inwestycje właśnie w ten obszar, w tym choćby o budowę kolei aglomeracyjnej, nie tylko na obszarze wrocławskim, ale także sudeckim i miedziowym.
Stacja kolejowa w Kobierzycach, fot. Grzegorz W. Tężycki (licencja Creative Commons).

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w sierpniu bieżącego roku złożył wnioski do rządowego programu “Kolej Plus”, którego celem jest odnowienie infrastruktury kolejowej i ponowne skomunikowanie miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Zgodnie z zasadami programu, samorząd musi zagwarantować piętnaście procent wkładu własnego do inwestycji.

Zaangażowanie samorządów pokazuje jak ważny społecznie jest Programu Kolej Plus. Po ocenie formalnej i kontaktach z wnioskodawcami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały listę 79 projektów, które spełniają wymagania formalne. Kolejnym etapem będzie  opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, by konsekwentnie zmierzać do realizacji zadań, które ograniczą wykluczenie komunikacyjne i poprawią dostęp mieszkańców do kolei.

Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przypomnimy, że dolnośląski samorząd złożył wnioski związane z budową podstawowej infrastruktury w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego, rewitalizacją odcinka linii kolejowej nr 284 (Legnica-Złotoryja-Jerzmanice-Zdrój), rewitalizacją linii kolejowej nr 310 (Kobierzyce-Piława Górna) wraz z odbudową drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 (Wrocław Główny-Kobierzyce) oraz rewitalizacją linii kolejowej nr 181 (Oleśnica-Syców-Kępno).

Zgodnie z listą opublikowaną 24 listopada przez Ministerstwo Infrastruktury, wszystkie projekty zgłoszone przez dolnośląski samorząd do I-ego etapu programu “Kolej Plus” przeszły pozytywną weryfikację i zakwalifikowały się do II-ego etapu. Oceny pod względem formalnym dokonało PKP PLK S.A. . Na 96 złożonych wniosków, aż 79 zostało ocenionych pozytywnie.

Pełna lista zakwalifikowanych projektów do drugiego etapu tutaj.

>