Budowa nowego Szpitala Onkologiczno – Pulmonologiczno - Hematologicznego we Wrocławiu - Dolnyslaskinfo.pl

Budowa nowego Szpitala Onkologiczno – Pulmonologiczno – Hematologicznego we Wrocławiu

Dobiegły końca prace koncepcyjno-projektowe i działania przygotowawcze do realizacji robót budowlanych.
umwd.dolnyslask.pl

Dziś, 4 lutego, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu zaprosiło potencjalnych generalnych wykonawców inwestycji do złożenia ofert.

W nowoczesnej placówce pod wspólnym szyldem DCOPiH, będą funkcjonować połączone już w minionym roku trzy jednostki lecznicze, tj.: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

Budowa nowego szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu to niezwykle ważna inwestycja w skali całego regionu, która w dużym stopniu zwiększy jakość opieki medycznej Dolnoślązaków. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów. Nowoczesna onkologia, którą z zaangażowaniem tworzymy, to największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków. Dziś stawiamy kolejny krok w realizacji budowy Szpitala.

mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Zaproszenie otrzymało 5 firm: Konsorcjum WARBUD S.A., Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o., Konsorcjum PORR S.A., Konsorcjum VAMED POLSKA Sp. z o.o. i SINOHYDRO Corporation Limited. Termin składania ofert do 4 marca 2022 roku.

Najważniejsza inwestycja w regionie

Powierzchnia zabudowy szpitala będzie wynosić 27 952 mkw. Inwestycja zakłada budowę 5 kondygnacji (w tym 1 podziemnej). Szpital ma dysponować 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i 1026 miejscami parkingowymi.

Do tej pory na terenie budowy udało się ukończyć prace archeologiczne i saperskie. Uzyskane zostały także warunki techniczne w zakresie podłączenia wszystkich mediów (woda, ciepło, gaz). Przeprowadzono także rozmowy z dostawcami sprzętów i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie szpitalnictwa.

Nie ma dziś starszego „obiektu onkologicznego” w Polsce. Funkcjonujemy w starej, XIX wiecznej zabudowie, która jest w pełni wykorzystana, nie ma już możliwości dalszej rozbudowy, a tym samym rozszerzania naszych świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych. Świadczenia medyczne realizujemy w obiektach o niskim poziomie funkcjonalnym i użytkowym, mamy przepełnione kilkuosobowe sale, brakuje miejsc do rozmów z pacjentami, czy chociażby toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Na swoją operację, przez braki lokalowe, w DCOPiH czeka dziś 500 pacjentów.

dodaje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

Inwestycja pozwoli zwiększyć liczbę wykonywanych operacji aż dwukrotnie. W ramach nowego szpitala DCOPiH otworzy też Centrum Raka Tarczycy, które będzie jedyną taką jednostką na Dolnym Śląsku. W obiekcie przewidziane zostało także miejsce na działalność dydaktyczną – sale na konsylia lekarskie (istotny element współczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia), sale na szkolenia dla medyków i na zajęcia dla studentów. Cały obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i gotowy do sprawnego działania w dobie epidemii, nie tylko COVID-19.

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *