Gmina Kobierzyce: Podsumowanie konsultacji społecznych - Dolnyslaskinfo.pl

Gmina Kobierzyce: Podsumowanie konsultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kobierzyce.
Gmina Kobierzyce: Podsumowanie konsultacji społecznych /fot. mat. prasowe
Gmina Kobierzyce: Podsumowanie konsultacji społecznych /fot. mat. prasowe

Mieszkańcy i mieszkanki mogli wyrazić swoje zdanie podczas otwartych spotkań konsultacyjnych, za pomocą formularza uwag, ankiety, poprzez e-mail, a także telefonicznie. 

Zobacz też: Gmina Kobierzyce: Zarybianie stawów retencyjnych

Gminny Program Rewitalizacji

Sporządzenie projektu uchwały poprzedziło przeprowadzenie diagnozy występujących w gminie negatywnych zjawisk kryzysowych, w szczególności społecznych. Na jej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Zgodnie z projektem uchwały, który podlegał konsultacjom, zaproponowany obszar rewitalizacji złożony jest z czterech podobszarów: północny-zachód (Biskupice Podgórne zachód, Małuszów), centrum – (Magnice Południe, Kobierzyce zachód, Wierzbice centrum, Cieszyce część południowa – Wierzbice, Cieszyce część północna – Magnice, część środkowa – Kobierzyce), zachód – (Pustków Żurawski), południe – (Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą centrum część wschodnia – Tyniec nad Ślęzą, część zachodnia-Pustków Wilczkowski)

Przyjęcie przez Radę Gminy Kobierzyce uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Kobierzyce jest ważnym etapem w procedurze prowadzącej do sporządzenia i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji, czyli podstawowego dokumentu umożliwiającego prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych przy współudziale lokalnej społeczności. 

Kolejny etap to szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji. Jej celem jest pogłębienie wiedzy o obszarze rewitalizacji, w szczególności w zakresie występowania negatywnych zjawisk, a także lokalnych potencjałów. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji jest podstawą do opracowania części strategicznej programu.

Zobacz też: Gmina Kobierzyce: “Przyłącz się do sieci” – dofinansowania dla mieszkańców

Źródło: mat. prasowe

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *