Decyzja TSUE. 500 tys. euro za każdy kolejny dzień działania kopalni Turów - Dolnyslaskinfo.pl

Decyzja TSUE. 500 tys. euro za każdy kolejny dzień działania kopalni Turów

TSUE poinformowało, że ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Turowie Polska jest zobowiązania do zapłaty 500 tysięcy euro za kolejny dzień działania kopali.
Polska Grupa Energetyczna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów Polska ma zapłacić na rzecz Komisji Europejskiej karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. Z decyzją TSUE nie zgadza się Prezes PGE, który zapowiada, że Kompleks Turów będzie nadal pracować:

Polsko-czeski konflikt o kopalnię Turów

W poniedziałek TSUE poinformowało, że tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenie tego państwa od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia. To odpowiedź na niezastosowanie się Polski do wcześniejszej decyzji związanej z nakazem wstrzymania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu między Czechami, a Polską.

Zobacz: Zakaz wydobywania węgla w Turowie. To decyzja TSUE

Kopalnia węgla brunatnego w Turowie już od pewnego czasu budzi liczne kontrowersje. Powodem jest negatywny wpływ kopalni na życie dziesiątków tysięcy mieszkańców graniczących z Polską regionów wokół miast Gródek nad Nysą (Hradek nad Nisou) i Frýdland. To efekt postępującego obniżania się wód gruntowych, zapylenia i hałasu.

Ze względu na nieefektywne negocjacje polsko-czeskie, szef czeskiej dyplomacji Tomász Petrzíczek postanowił wystąpić ze skargą do TSUE. Dodatkowo czeski rząd zwróci się także z wnioskiem o wydanie nakazu natychmiastowego wstrzymania wydobycia.

Już w maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w Bogatyni:

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych.

Jednak nie przyniosło to oczekiwanych efektów, ponieważ prezes PGE zapewnił, że kopalnia nadal będzie działała. Takie stanowisko podzielali również przedstawiciele rządu:

Zobacz: W opozycji do TSUE. Kopalnia nie zostanie zamknięta

500 tysięcy euro dziennie

Zaniechania rządu w sprawie kopalni Turów to 500 tysięcy euro za każdy dzień działania kopalni. Według wyroku TSUE, od teraz rok pracy kopalni to ponad 180 milionów euro rocznie, czyli około 841 milionów złotych.

Zobacz też: Blamaż polskiej dyplomacji ws. Turowa. Reakcje i komentarze