Rejestracja firmy w ZUS – wiedza niezbędna na start nowej działalności - Dolnyslaskinfo.pl

Rejestracja firmy w ZUS – wiedza niezbędna na start nowej działalności

Zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej lub spółki wiąże się z wieloma obowiązkami i dopełnieniem szeregu formalności. Jednym z kluczowych procesów, które musisz przejść, jest zarejestrowanie firmy w ZUS. Na czym to polega i jakie dokumenty musisz dostarczyć instytucji? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!
fot. materiał partnera

Rejestracja firmy w ZUS

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, musisz określić, w jakiej branży będziesz działać i czym będzie się zajmować Twoja firma. Odbywa się to poprzez wykorzystanie kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które podajesz we wniosku CEIDG. Będą Ci one potrzebne w dalszym procesie formalności.

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Na podstawie podanych informacji zostaniesz wpisany do rejestru i nadany zostanie Ci numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer statystyczny (REGON), a Twoja firma zostanie zgłoszona do ZUS.

Wnioskodawca musi również określić branżę, w której będzie działał za pomocą kodów PKD. Istotny jest również wybór formy opodatkowania (na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa lub zryczałtowany podatek dochodowy).

Wniosek możesz złożyć na 3 sposoby:

 • Wydrukuj i wypełnij ręcznie wniosek, a następnie dostarcz go osobiście lub listem poleconym do Urzędu Miasta/Gminy;
 • Wypełnij go elektronicznie i podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • Zaloguj się i potwierdź swoją tożsamość profilem zaufanym.

Proces rejestracji firmy w ZUS jest bezpłatny.

Na start nowej działalności niezbędna będzie obsługa spraw księgowych, sprawdź: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-online

fot. materiał patnera

Ulga na start – komu przysługuje?

Jeśli spełnisz określone warunki, możesz skorzystać z tzw. ulgi na start, która zwalnia Cię z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Ma to jednak zastosowanie tylko w sytuacjach, gdy:

 • Rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy lub zaczynasz ją ponownie po co najmniej 60 miesiącach od jej zawieszenia lub zakończenia;
 • Nie wykonujesz żadnych czynności na rzecz poprzedniego pracodawcy, u którego wykonywałeś obowiązki w ramach swojej obecnej działalności.

To wygoda, z której możesz, ale nie musisz korzystać. Sytuacja ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne jest jednak inna – one są obowiązkowe.

Zgłoszenie firmy do ZUS

Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Spółki, które muszą być zarejestrowane w KRS to m.in.:

 • Spółki akcyjne;
 • Spółki jawne;
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Spółki komandytowe;
 • Spółki komandytowo-akcyjne;
 • Spółki partnerskie.

Podczas rejestracji w KRS podane informacje trafiają do ZUS, a firma staje się płatnikiem składek. Niezbędna dokumentacja jest przesyłana drogą automatyczną do organu administracyjnego i obejmuje:

 • ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek;
 • ZUS ZAA – informacje o adresach, pod którymi prowadzona jest działalność;
 • ZUS ZBA – informacje o rachunkach bankowych płatnika.

Oprócz rejestracji wspólników spółki, to samo należy zrobić dla członków rodziny i pracowników (jeśli są zatrudnieni). Termin wykonania tego obowiązku wynosi 7 dni.

Jeśli któryś ze wspólników prowadzi również inną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, należy złożyć ZUS ZFA, czyli zgłoszenie płatnika składek będącego osobą fizyczną. Aby zgłosić wspólników jako osoby ubezpieczone oraz pracowników i członków ich rodzin, należy złożyć następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz
 • ZUS ZCNA – zgłoszenie członków rodziny.
fot. materiał patnera

Spółka cywilna i jednoosobowa działalność gospodarcza

W przypadku spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, przed zgłoszeniem do ZUS, należy najpierw złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane również do ZUS, a w tym momencie zostaną sporządzone następujące dokumenty:

 • ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika składek (czyli przedsiębiorcy),
 • ZUS ZAA – zgłoszenie adresu prowadzonej działalności,
 • ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych płatnika.

Deklaracje, które musisz wypełnić samodzielnie i dostarczyć do ZUS w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności to:

 1. ZUS ZUA – zgłoszenie osoby ubezpieczonej z określonego tytułu ubezpieczenia (społecznego lub zdrowotnego)
 2. ZUS ZZA – zgłoszenie osoby, która opłaca tylko składkę zdrowotną.

Jeśli nie złożysz zgłoszenia do ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności, należy jak najszybciej poinformować o tym ZUS. Zlekceważenie tego obowiązku może skutkować usunięciem działalności z rejestru przedsiębiorców.

Termin opłacenia składek ZUS

Opłaty za składki ZUS dla przedsiębiorców zgłaszających do świadczeń dodatkowe osoby muszą być uregulowane do 15. dnia miesiąca. Natomiast osoby fizyczne muszą wpłacić odpowiednią kwotę do 10. dnia miesiąca.

Potrzebujesz pomocy w rejestracji firmy? Sprawdź: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *