Hale magazynowe - jak zapewnić odpowiednią wentylację w obiekcie? - Dolnyslaskinfo.pl

Hale magazynowe – jak zapewnić odpowiednią wentylację w obiekcie?

Systemy wentylacji w obiektach wielkopowierzchniowych takich jak hale magazynowe powinny być dostosowane m.in. do wielkości budynku, jego przeznaczenia, sposobu przechowywania towarów oraz rodzaju planowanych przegród budowlanych. Jakie rozwiązania stosuje się najczęściej i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę na etapie projektowania?
fot. materiał partnera

Hale stalowe, w tym hale magazynowe i obiekty logistyczne, muszą mieć właściwie zaprojektowane systemy wentylacji, które pozwolą na wymianę powietrza wewnątrz budynku. To, jak powinna wyglądać wentylacja, jest regulowane prawnie m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednocześnie systemy należy projektować i wykonywać zgodnie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm PN.

Co jest ważne przy projektowaniu wentylacji hali magazynowej?

Które aspekty należy brać pod uwagę przy projektowaniu wentylacji? Przede wszystkim funkcję obiektu oraz sposób jego użytkowania. Inne rozwiązania stosuje się w halach produkcyjnych, a inne w magazynowych. Poza tym istotne są cechy konstrukcyjne budynku, zwłaszcza jego wysokość, i sposób składowania towarów (na paletach, na regałach półkowych, przepływowych lub karuzelowych).

Projektant albo zespół projektantów uwzględnia również rodzaj i szczelność przegród budowlanych oraz okien, świetlików dachowych, drzwi i bram – całej stolarki otworowej. Jednocześnie bierze pod uwagę, że hala przemysłowa powinna spełniać wymogi dotyczące krotności wymiany powietrza. Zgodnie z przepisami, jeśli hale stalowe – konstrukcje stalowe lub hybrydowe – nie są klimatyzowane, należy zadbać o co najmniej półkrotną wymianę powietrza na godzinę. Dla porównania w hali, w której prowadzona będzie produkcja wyrobów włókienniczych, wymiana powinna być aż 6-krotna.

Jeżeli szukasz firmy mającej świadomość, jakich przepisów musi przestrzegać budownictwo przemysłowe i zajmującej się kompleksową realizacją hal stalowych, sprawdź ofertę Commercecon: https://commercecon.pl

fot. materiał partnera

Rodzaje wentylacji w halach stalowych

Podstawowy podział rodzajów wentylacji w halach stalowych uwzględnia podział na wentylację naturalną i mechaniczną. Wentylacja naturalna wykorzystuje różnicę ciśnień przed i za otworami w zewnętrznych ścianach budynku oraz w jego dachu, dlatego nie wymaga wspomagania wentylatorami. Do jej zalet należą niskie koszty eksploatacji, zaś do wad zależność systemu od warunków atmosferycznych.

Hale przemysłowe najczęściej wykorzystują wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z recyrkulacją powietrza albo z odzyskiem ciepła. Może to być wentylacja strefowa albo miejscowa. Strefowa wymaga wydzielenia sektorów i ustalenia, w których z nich zamontowane zostaną odciągi miejscowe pozwalające na przewietrzanie pomieszczeń. Uznawana jest za najefektywniejszą i stosowana m.in. w strefach pakowania oraz magazynowania towarów pylących. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, wilgoć, a także nadmiar ciepła.

Wentylacja miejscowa sprawdza się przede wszystkim w halach produkcyjnych, w których konieczne jest ustawienie stanowisk np. spawalniczych. Specjalne odciągi redukują ryzyko rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wewnątrz obiektu. Może być również stosowana w halach magazynowych – w częściach służących do przechowywania materiałów toksycznych.

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *