Burmistrz Dusznik z wyrokiem - Dolnyslaskinfo.pl

Burmistrz Dusznik z wyrokiem

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku zapadł dziś (24.03.2022) wyrok w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej przez powiązanego z Michałem Dworczykiem (PiS) burmistrza Dusznik-Zdroju. Poszkodowanym jest Jarosław Kwolek, opozycyjny radny.
fot. pixabay

Do zdarzenia doszło 4 października 2020 r., czyli w dzień referendum w sprawie odwołania obecnego burmistrza z pełnionej funkcji przed zakończeniem kadencji. Wieczorem przed jednym z lokali wyborczych pojawił się włodarz miasta. Zdaniem Jarosława Kwolka burmistrz przesiadując tam na ławce miał łamać ciszę wyborczą i zniechęcać mieszkańców Dusznik do wzięcia udziału w głosowaniu.

Zobacz więcej:

W przypadku referendum istotna była frekwencja (do uznania referendum za ważne zabrakło 86 osób). W trakcie wymiany zdań, nagrywanej przez Jarosława Kwolka za pomocą telefonu komórkowego, oskarżony miał naruszyć jego nietykalność cielesną, czego efektem był wybity i skręcony palec. Burmistrz sądzony był w trybie oskarżenia prywatnego.

Po wysłuchaniu oskarżyciela, świadków i oskarżonego a także po zapoznaniu się z materiałami video (nagranie z monitoringu szkoły oraz z telefonu Jarosława Kwolka), Sąd Rejonowy w Kłodzku uznał krewkiego burmistrza Dusznik-Zdroju winnym popełnienia czynu z art. 217, par. 1 Kodeksu karnego (Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

Kara jaka wymierzona została we włodarza to:

  • grzywna w wysokości 60 stawek po 50 zł każda,
  • podanie wyroku do publicznej wiadomości
  • poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Dusznikach Zdroju na okres 30 dni,
  • zadośćuczynienie dla oskarżyciela prywatnego w wysokości 500 zł oraz poniesienie kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.