Ptasia grypa w powiecie Kłodzkim - Dolnyslaskinfo.pl

Ptasia grypa w powiecie Kłodzkim

W jednym z gospodarstw w Szalejowie Dolnym stwierdzono obecność wirusa ptasiej grypy. Na terenie całego powiatu wyznaczono obszary szczególnie zagrożone. Hodowcy muszą bacznie obserwować swój drób.
pixabay.com

22 grudnia na terenie powiatu Kłodzkiego stwierdzono obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. Głównym źródłem zagrożenia dla zwierząt są dzikie ptaki, czyli bezobjawowi nosiciele wirusa grypy.

Obszarami szczególnie zagrożonymi są: gmina Kłodzko, miasto Kłodzko, miasto Polanica Zdrój.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej apeluje by przypadki padnięcia dzikich ptaków, zwłaszcza wodnych oraz drapieżników, zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii – tel. 74 867 36 63, Straży Miejskiej, Policji lub jakiegokolwiek lekarza weterynarii.

Hodowcy zagrożonych terenów

Hodowcy w zagrożonych terenach powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować środki bioasekuracji. które zminimalizują ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw. Poniżej kilka zasad, na które należy zwracać teraz szczególną uwagę:

  • Drób powinien być przetrzymywany na ogrodzonej przestrzeni
  • Pasza powinna być przechowywana w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, ponieważ ograniczy to kontakt z dzikim ptactwem
  • Zwierzęta powinny być karmione oraz pojone w pomieszczeniach zamkniętych, aby dzikie ptaki nie mogły się tam dostać
  • Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikim ptakiem należy umyć ręce wodą z mydłem

Objawy zarażenia wirusem grypy ptaków

Jednymi z głównych objawów HPAI u drobiu są: depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.

Jednakże objawy kliniczne są często zróżnicowane.

Czy człowiek może się zarazić?

Zgodnie z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej:

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi.  Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku  kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.

Warto zaznaczyć, że te wirusy grypy są wrażliwe na środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna.

>