Platforma Obywatelska prezentuje Pakiet Bezpieczeństwa dla Dolnego Śląska - Dolnyslaskinfo.pl

Platforma Obywatelska prezentuje Pakiet Bezpieczeństwa dla Dolnego Śląska

Zarząd Regionu Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej złożył pakiet propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 - 2027.
fot. mat. prasowe

Dzisiaj pod dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim przedstawiciele regionalnej Platformy Obywatelskiej zaprezentowali “Pakiet Bezpieczeństwa dla Dolnego Śląska”. Inicjatywa, pod przewodnictwem szefa dolnośląskiej PO Michała Jarosa, dotyczy konsultacji społecznych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 – 2027. 

Szczegóły oraz zasadność “Pakietu Bezpieczeństwa dla Dolnego Śląska” omówił szef dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej Michał Jaros wraz z przewodniczącym klubu radnych sejmiku dolnośląskiego Markiem Łapińskim i przewodniczącym rady powiatu trzebnickiego Robertem Adachem,

Musimy już dzisiaj myśleć o strategicznej przyszłości dla Dolnego Śląska – komentuje wypracowany “Pakiet Bezpieczeństwa” poseł Michał Jaros.

Pakiet Bezpieczeństwa dla Dolnego Śląska

Pakiet Bezpieczeństwa dla Dolnego Śląska składa się z trzech elementów: Bezpieczny Dolny Śląsk, Zdrowy Dolny Śląsk oraz Troskliwy Dolny Śląsk. Każda z kwestii została rozdzielona na szczegółowe podzadania:

  1. Bezpieczny Dolny Śląsk, czyli Strategiczna niezależność Energetyczna Dolnego Śląska, Polski Bank Energii oraz Polska Autostrada Energetyczna:

Strategiczna niezależność Energetyczna Dolnego Śląska

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na Dolnym Śląsku konieczne jest stworzenie systemu zróżnicowanych, uzupełniających się źródeł energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych, które stabilność opierać będą na magazynach energii. Finansowanie dużych źródeł oraz magazynów realnie zwiększy ich stabilność oraz ilość zielonej energii w sieci. 

Polski Bank Energii 

Stabilność systemu Strategicznej niezależności Energetycznej Dolnego Śląska powinna opierać się na rozproszonych magazynach energii. Finansowanie powinno objąć technologie magazynowania energii elektrycznej (m. in. za pomocą wodoru) oraz sterowania rozproszonymi źródłami OZE.

Polska Autostrada Energetyczna

Transformacja energetyczna wymaga utworzenia nowego systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Polska Autostrada Energetyczna to alternatywna sieć dystrybucji energii, która pozwoli na przyłączenie dużych źródeł OZE i doprowadzenie tej energii do odbiorców na Dolnym Śląsku. Finansowanie powinno objąć sieci dystrybucyjne do przesyłu energii elektrycznej wraz z infrastrukturą pomocniczą. 

– brzmi treść uchwały Zarządu Regionu Dolnośląskiego PO RP
  • Zdrowy Dolny Śląsk Termomodernizacja budynków i wymiana wszystkich kopciuchów oraz Walka z onkologicznym tsunami – badania i profilaktyka zdrowotna

Termomodernizacja budynków i wymiana wszystkich kopciuchów

Zwiększenie finansowania programów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej i zdecydowaną walkę z zanieczyszczeniami powietrza poprzez wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków.

Walka z onkologicznym tsunami – badania i profilaktyka zdrowotna 

Nowotwory, obok chorób układu sercowo-naczyniowego, są najczęstszą przyczyną śmierci Polaków. Niektórzy twierdzą, że przed nami onkologiczne tsunami, do którego musimy przygotować się już teraz. Postulujemy rozwój i dofinansowanie szpitali onkologicznych w modelu subregionalnym, aby wszystkim mieszkańcom dolnego śląska, możliwie blisko ich miejsca zamieszkania zapewnić szybki dostęp do diagnostyki i leczenia. Potrzebne jest także zwiększenie wydatków na profilaktykę onkologiczną i dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych dla pacjentów.

– brzmi treść uchwały Zarządu Regionu Dolnośląskiego PO RP
  • Troskliwy Dolny Śląsk obejmuje: Dzienne Domy Opieki Medycznej i mieszkania chronione oraz Troskę o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych:

Dzienne Domy Opieki Medycznej i mieszkania chronione

W obliczu wyzwań związanych ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie, wydłużeniem okresu aktywności zawodowej, koniecznością wykorzystania potencjału osób starszych konieczna jest poprawa opieki nad osobami wymagającymi pomocy, w szczególności nad osobami niesamodzielnymi poprzez zwiększenie ilości DDOM i mieszkań chronionych dla osób starszych i niesamodzielnych.

Troska o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych

Zwiększenie dostępności do świadczeń Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w szczególności poprzez rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego tak, aby Psychiatryczna Opieka Zdrowotna była dostępna w każdym powiecie.

– brzmi treść uchwały Zarządu Regionu Dolnośląskiego PO RP

Większe zaangażowanie samorządów w zakresie administracji rządowej

Na konferencji radny Robert Adach zaproponował, aby oddelegować kompetencje m.in. w zakresie legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy poprzez samorządy. Takie rozwiązanie przyśpieszyło by wiele czynności formalnych oraz zmniejszyłoby kolejki pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

Apeluję, aby bardziej ufać samorządom

– mówi Robert Adach

Transmisja z konferencji poniżej:


Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *