Koleje Dolnośląskie. Badania opinii społecznej dotyczącej rozkładu jazdy pociągów - Dolnyslaskinfo.pl

Koleje Dolnośląskie. Badania opinii społecznej dotyczącej rozkładu jazdy pociągów

Koleje Dolnośląskie proszą o pomoc przy tworzeniu rozkładów jazdy pociągów, które będą kursować od 11 grudnia 2022 roku.
Koleje Dolnośląskie
mat. pras.

Koleje Dolnośląskie kierują się potrzebami pasażerów. Do 20 lutego można zgłaszać propozycje rozkładów jazdy. Przewoźnik rozpatrzy wnioski ankietowanych, jednak zastrzega sobie, że na kształt przyszłego rozkładu jazdy wpływa szereg czynników i nie wszystkie formularze będą mogły być pozytywnie rozpatrzone.

Na zgłoszenia czekamy od 14 do 20 lutego. Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu, na nasz adres e-mail: kontakt.koleje@dolnyslask.pl.

informują Koleje Dolnośląskie

Ponadto formularze wysłane po 20 lutym także nie będą rozpatrywane.

Wnioski nie będą rozpatrywane, gdy:

  • będą niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  • będą ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  • będą dotyczyć zakresu kompetencyjnego innych organizatorów;
  • będą dotyczyć połączeń Intercity, TLK i międzynarodowych (za wyjątkiem regionalnych pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • będą zawierać uwagi o stanie linii kolejowych i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami lub lokalne samorządy);
  • będą dotyczyć relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).

Wszystkie poprawnie złożone zgłoszenia doczekają się odpowiedzi. Jednak trzeba będzie na nie poczekać dłużej niż miesiąc.