Ptasia grypa w Kłodzku. Nowe informacje - Dolnyslaskinfo.pl

Ptasia grypa w Kłodzku. Nowe informacje

Z powodu ptasiej grypy na terenie gminy Kłodzko, w trzech sołectwach – Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Szalejów Górny, eutanazji poddane zostanie ptactwo domowe, bez względu na stan zdrowia. Hodowcy mogą liczyć na odszkodowania.
ptasia grypa Kłodzko
Ptasia grypa w Kłodzku (zdjęcie ilustracyjne, fot. wikimedia.org)

Eutanazja drobiu

Z powodu ptasiej grypy na terenie gminy Kłodzko, w trzech sołectwach – Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Szalejów Górny, eutanazji poddane zostanie ptactwo domowe, bez względu na stan zdrowia. Hodowcy mogą liczyć na odszkodowania.

W ubiegłym tygodniu na terenie powiatu kłodzkiego wykryte zostały przypadki mocno zjadliwej ptasiej grypy (HPAI).

W związku z tym wydzielone zostały zagrożone obszary. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii od 4 stycznia 2021 r. we wsiach Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Szalejów Górny przeprowadzana będzie likwidacja drobiu we wszystkich gospodarstwach.

Zwierzęta poddane zostaną eutanazji i przewiezione specjalnym transportem do zakładu utylizacji. Hodowcy mogą liczyć na odszkodowania. Warunkiem jest zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii z podaniem adresu i dokładnej liczby ptaków. Do dnia eutanazji można będzie również zagospodarować zdrowe zwierzęta na własny użytek (w tym ubój).

>