Co oznacza pojęcie outplacement i kto oferuje tę usługę? - Dolnyslaskinfo.pl

Co oznacza pojęcie outplacement i kto oferuje tę usługę?

Zwolnienia to trudny proces zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Aby złagodzić ich negatywne skutki, właściciele firm często decydują się na wdrożenie programu zmiany zawodowej. Wyjaśniamy, czym on jest, kto świadczy tego typu usługi oraz jakie korzyści one przynoszą.
fot. materiał partnera / uunsplash.com

Co to jest outplacement? Kiedy się go stosuje?

Termin outplacement można tłumaczyć m.in. jako system łagodnych zwolnień lub zwolnień monitorowanych albo jako program aktywizacji zawodowej osób, które straciły zatrudnienie z winy pracodawcy. Chodzi zarówno o osoby na wypowiedzeniu, byłych pracowników (do 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy), jak i tych zagrożonych wypowiedzeniem.

Głównym celem programu jest skrócenie czasu poszukiwania jak najlepszej pracy. Może on obejmować różnorodne działania np. doradztwo w zakresie strategii i technik autoprezentacji. Mogą być one przeprowadzane indywidualnie, zwłaszcza w przypadku wyższej kadry menedżerskiej i kierowniczej, lub grupowo.

Warto podkreślić, że w sytuacji zwolnień grupowych pracodawca ma obowiązek zadbać o zwalnianych pracowników. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy właściciel firmy, który planuje zwolnić minimum 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy, musi zapewnić im program pomocy i zgłosić to odpowiednim instytucjom. Przy czym rozwiązanie to jest tak korzystne, że stosuje się je nawet w mniejszych firmach.

Outplacement — korzyści dla pracowników i pracodawców

Działania z zakresu outplacement umożliwiają pracownikom:

 • zmniejszenie psychologicznych konsekwencji utraty pracy;
 • zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb związanych z pracą i karierą zawodową;
 • wzmocnienie poczucia kontroli nad przebiegiem dalszej ścieżki zawodowej;
 • korzystanie z wiedzy i wsparcia ekspertów z zakresu strategii i technik autoprezentacji;
 • skrócenie okresu poszukiwania nowego miejsca pracy;
 • zdobycie umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Z kolei firmy zyskują:

 • polepszenie nastrojów wśród członków zespołu;
 • zmniejszenie niebezpieczeństwa odejścia z organizacji kluczowych pracowników;
 • ograniczenie ryzyka zmniejszenia wydajności pracy;
 • utrzymanie lub polepszenie swojego wizerunku;
 • zminimalizowanie niebezpieczeństwa wystąpienia roszczeń ze strony zwalnianych osób.

Ponadto tego typu usługi ułatwiają zachowanie dobrych relacji z klientami i kontrahentami.

Kto oferuje i finansuje usługi outplacement?

Profesjonalne usługi outplacement najczęściej świadczą agencje zatrudnienia (np. https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/outplacement), instytucje szkoleniowe oraz urzędy pracy. Są one finansowane przez pracodawcę, często w porozumieniu z jednostką administracji publicznej lub inną organizacją. Ponadto coraz częściej są one realizowane w ramach programów unijnych.

Usługi outplacement — wsparcie pracowników i troska o wizerunek firmy

Profesjonalne usługi outplacement to wsparcie dla byłych pracowników, osób na wypowiedzeniu lub zagrożonych zwolnieniem w rozładowaniu złych emocji, zwiększeniu umiejętności i znalezieniu najlepszego zatrudnienia. Z kolei firma zyskuje m.in. możliwość zachowania wydajności pracy oraz pozytywnego wizerunku.

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *