Co zobaczyć na Dolnym Śląsku? Kościół Pokoju w Świdnicy - Dolnyslaskinfo.pl

Co zobaczyć na Dolnym Śląsku? Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju w Świdnicy to obowiązkowy obiekt do zwiedzenia. Zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO jest największą, drewnianą, barokową świątynią w Europie.
Co zobaczyć na Dolnym Śląsku? Kościół Pokoju w Świdnicy/ fot. kosciolpokoju.pl

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego jak wiele pięknych miejsc i obiektów znajduje się na terenie Dolnego Śląska. Jednym z nich jest zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO, Pomnik Historii, największa drewniana barokowa świątynia w Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski według „National Geographic” – czyli kościół Pokoju w Świdnicy.

Historia Kościoła Pokoju w Świdnicy

Po wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618-1648) ewangelikom odebrano prawo do wyznawania własnej wiary i posiadania własnych kościołów. Natomiast w księstwach będących we władaniu Piastów Śląskich – w większości ewangelików – wszystkie kościoły mogły pozostać protestanckie. Tak zdecydował cesarz Ferdynand III Habsburg zobowiązany przez protestancką Szwecję do zezwolenia ewangelikom w księstwach dziedzicznych w Jaworze, Głogowie i Świdnicy na zbudowanie po jednym Kościele Pokoju.

Katoliccy Habsburgowie narzucili warunki, które wykluczały społeczność protestantów, a ich skromny kościół miał nie przetrwać próby czasu. Obiekt sakralny mogli wznieść wyłącznie poza murami miasta, bez wieży, dzwonnicy, a do jego wybudowania musieli użyć materiałów z drewna, piasku, słomy i gliny. Taka budowla mogła nie dotrwać nawet roku.

Kamień węgielny pod budowę kościoła w Świdnicy położono 23 sierpnia 1656 r. W proces budowy byli zaangażowani przedstawiciele wszystkich stanów od szlachty, przez mieszczaństwo, aż po chłopów. Autorem projektu był wrocławski mistrz budowlany Albercht von Saebisch. Aby zebrać niezbędne fundusze, świdniczanin Christian Czepko wyruszył w podróż po europejskich dworach protestanckich. 24 czerwca 1657 r., po zaledwie dziesięciu miesiącach budowy udało się odprawić pierwsze nabożeństwo w Kościele Pokoju w Świdnicy.

Architektura świątyni

Kościół Pokoju w Świdnicy został wzniesiony na planie krzyża, w technice szachulcowej, opartej na drewnianym szkielecie wypełnionym masą z gliny u słomy. Do głównej części świątyni dobudowano: Halę Chrztów i zakrystię od wschodu, Halę Zmarłych od zachodu, Halę Ślubów od południa i Halę Polną od północy. Przepych barokowego wnętrza mocno kontrastuje z prostotą bryły. Kościół był budowany z myślą o pomieszczeniu jak największej liczby osób.

Ambona

Ambona to jeden z elementów wyposażenia kościoła, która przyciąga wzrok zwiedzających. Pochodzi z XVIII w., a jej kosz podtrzymują Wiara z krzyżem, Nadzieja z kotwicą i Miłość z dzieckiem, a na zwieńczeniu anioł z trąbą obwieszcza Sąd Ostateczny. Schody są ozdobione scenami biblijnymi – “Zesłanie Ducha Św.”, “Golgota” i “Raj”.

Na mównicy umieszczono klepsydrę podzieloną na cztery półgodzinki, która odmierzała długość trwania kazania.

Ołtarz Główny

Ołtarz główny został zamówiony z okazji stulecia kościoła w 1752 i ukończony w następnym roku. Nad mensą znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę. W centrum zobaczymy “Chrzest Chrystusa” oraz postacie Mojżesza, arcykapłana Aarona oraz apostołów Piotra i Pawła. Natomiast powyżej, na sześciu kolumnach korynckich widać fryz z napisem „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe” („To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” – Ew. Mateusza 3,17). Ołtarz wieńczy księga z siedmioma pieczęciami i barankiem z chorągwią.

Organy

Spektakularnym elementem świątyni są organy ze wspaniałym barokowym prospektem podtrzymywanym przez dwóch atlasów i ozdobione ruchomymi figurkami aniołków. Są to największe w regionie organy o 62. głosach, zbudowane z blisko czterech tysięcy piszczałek.  Na najwyższej emporze nad ołtarzem zobaczymy mniejsze organy ufundowane w 1695 roku przez Sigismunda Ebersbacha.

Loża Hochbergów

Najbardziej uprzywilejowane rodziny miały w kościele własne loże. Szczególną urodą wyróżnia się tutaj ta Hochbergów, która miała być dowodem wdzięczności dla rodziny hrabiego Johanna Heinricha von Hochnerg za sfinansowanie dębów na budowę obiektu. Malowidła na stropach przestawiają Trójcę Świętą, Sąd Ostateczny, Niebiańskie Jeruzalem i upadek Babilonu.

Empory

Empory są pokryte 78 tekstami wersetów biblijnych i 47 scenami alegorycznymi.

kosciolpokoju.pl
kosciolpokoju.pl

To fenomen, że miło nietrwałych materiałów budynek stoi już 360 lat i zachwyca swoją konstrukcją i detalami. Kościół Pokoju w Świdnicy zdecydowanie warto odwiedzić.

Źródło: kosciolpokoju.pl

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *