Atrakcje na Dolnym Śląsku. Ruiny Zamku w Gościszowie - Dolnyslaskinfo.pl

Atrakcje na Dolnym Śląsku. Ruiny Zamku w Gościszowie

Zamek ucierpiał podczas II wojny światowej w wyniku bombardowań przez lotnictwo Luftwaffe. Przez brak zainteresowania obiektem, miejscowi wandale zmienili obiekt w śmietnisko.
wikipedia.org

Gościszów to miejscowość położona na terenie dolnego śląska, w powiecie bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec. To właśnie w tej miejscowości znajdują się ruiny zamku wybudowanego w XIII wie­ku z inicjatywy księcia głogowskiego Henryka III Białego.

W la­tach 1550-1603 obiekt zyskał no­we skrzy­dła mie­szkal­ne, ozdob­ne por­ta­le oraz późnorenesansowy styl. Kolejnych zmian dokonano w XVIII kiedy właścicielem miejscowości był ród von Bi­bran-Mo­dlau. Od 1828 aż do ko­ńca II Wo­jny Świa­to­wej zamek należał do ro­dzi­ny von Scho­en­berg, Byli oni znani przede wszystkim z pokaźnej kolekcji rzeźb i ogromnej biblioteki.

Zobacz też: Atrakcje turystyczne na Dolnym Śląsku. Pałac Krobielowice

Podczas II wojny światowej obiekt stał się miejscem spotkań an­ty­na­zis­tow­skiej o­po­zy­cji. W 1945 roku, w wyniku bombardowań przez lot­nic­two Luft­waf­fe, zamek stał się ruiną.

Elementy jakie zachowały się do dziś to m.in. mur obwo­do­wy, fra­gmen­ty ścian ze­wnę­trznych i dzia­ło­wych, pozostałości po zdobieniach, scho­dy oraz piwnice. Zamek od ponad 20 lat jest w rękach prywatnych, natomiast ze względu na brak ogrodzenia oraz zainteresowania nim, miejscowi wandale zniszczyli rzeźby oraz zamienili obiekt w śmietnisko.

Więcej z Dolnyslaskinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *