Stawy Milickie - Dolnyslaskinfo.pl

Stawy Milickie

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawy_Milickie

Stawy Milickie - największy w Europie zespół rybnych stawów hodowlanych (Kompleks Stawno, Kompleks Radziądz, Kompleks Jamnik, Kompleks Ruda Sułowska, Kompleks Potasznia) składający się z 285 zbiorników wodnych różnej wielkości znajdujący się w dolinie Baryczy, w okolicach Milicza, Żmigrodu i Krośnic (Stawy Krośnickie). Obszar Stawów Milickich wynosi około 7,7 tys. ha. Maksymalna głębokość stawów wynosi 2,5m¹.

Ich historia sięga średniowiecza i jest szacowana na XIII wiek, kiedy to zakon cystersów dał początek największemu w Europie kompleksowi stawów rybnych. Cystersi wykorzystali idealne ukształtowanie terenu w tym miejscu i płynącą przez dolinę rzekę Barycz².

Stawy Milickie są także ostoją ptactwa wodno-błotnego. Na tych terenach znajduje się ponad 270 gatunków ptaków a około 160 ma tu swoje tereny lęgowe. Można tu spotkać m. in.: bieliki, żurawie, czaple siwe i białe, łabędzie nieme i krzykliwe, bociana czarnego, kormorany, mewy, rybitwy, bekasy, przepiórki, wiele rzadkich gatunków kaczek czy dzikie gęsi podczas ich wędrówek²,³.

W 1949 roku ówczesny wojewoda wrocławski powołał na tym terenie „Leśno-stawowy obszar chroniony Doliny Baryczy – rezerwat częściowy”. W 1963 roku obszar chroniony zmniejszono tworząc „Rezerwat przyrody Stawy Milickie”. W 2000 roku obszar ten został wpisany na elitarną listę Living Lakes³.

Przypisy

1 Serwis internetowy Stawy Milickie [dostęp 26.01.2021 r.]2 Przewodniki. Stawy Milickie (autor: Andrzej Drewicz), www.wkaliszu.pl [dostęp 26.01.2021 r.]3

Strona WWW

http://stawymilickie.pl

Linki zewnętrzne

Stawy Milickie - fanpejdż na portalu Facebook
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawy_Milickie