Łukasz Horbatowski - Dolnyslaskinfo.pl

Łukasz Horbatowski

Łukasz Horbatowski (fot. facebook.com/LukaszHorbatowski2021)

Łukasz Horbatowski - (ur. 14.05.1980 r.) dolnośląski polityk i samorządowiec. Od 2010 roku pełni funkcję wójta gminy Kotla. Posiada wykształcenie wyższe.

Życiorys

Wykształcenie

 • 2019 – 2020​ ​Master of Business Administration – studia podyplomowe MBA w Administracji Publicznej ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
 • 2009 – 2010​ ​​Studia podyplomowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Jednostkach Samorządu Lokalnego – praca obroniona z wynikiem bardzo dobrym.
 • 2005 – 2007​ ​Magister Ekonomii – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing.
 • 2002 – 2005​ ​Studia licencjackie – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Turystyki, kierunek Turystyka i Rekreacja – uzyskany tytuł zawodowy licencjat z wynikiem bardzo dobrym.
 • 1996 – 2001​ ​Technik elektryk – Zespół Szkół Zawodowych w Głogowie, Technikum Elektryczne.

Dodatkowe certyfikaty i kompetencje

 • 2019  Certyfikat – ukończone szkolenie z zakresu „Organizacji i funkcjonowania systemu obronnego w jednostkach samorządowych”,  DUW we Wrocławiu.
 • 2019  Certyfikat – ukończone szkolenie z zakresu „Przygotowanie oraz wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz sprawy obronne w administracji samorządowej”, DUW we Wrocławiu.
 • 2018​ ​Zaświadczenie – ukończone szkolenie z zakresu „Kodeks wyborczy i ustawa samorządowa w 2018 r. Standardy działania rad gmin i powiatów w świetle zmian”, FRDL.
 • 2018​ ​Zaświadczenie – ukończone szkolenie z zakresu „Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi”, FRDL.
 • 2012​ ​Certyfikat – ukończony kurs z zakresu „Odbiór inwestycji budowlanej przez administrację publiczną”.
 • 2011​ ​Zaświadczenie – ukończone szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej „Zarządzanie w stanach zagrożeń i doskonalenia systemu ochrony ludności”. Państwowy Instytut Badawczy.
 • 2011​ ​Certyfikat – ukończone szkolenie z zakresu „Rola i zadania Samorządu Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia wg ustawy o działalności leczniczej.
 • 2011​ ​Zaświadczenie – ukończony kurs  z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ZARZĄDZANIE W STANACH ZAGROŻEŃ I DOSKONALENIA SYSTEMU OCHRONY LUDNOŚCI.
 • 2008​ ​Certyfikat – Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • 2006Certyfikat – Audyt Wewnętrzny systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2000; TÜV NORD POLSKA.
 • 2005 – 2006​ ​Certyfikat – kurs: „Jak rozwijać lokalną turystykę”, Forum Turystyki Regionów, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy;
 • 2005​ ​Certyfikat – kurs: Audytor Wewnętrznego w zakresie norm ISO 9001: 2000; ISO 19011: 2002, Design and Service Quality Systems Company ISOKON 9000,
 • 2001​ ​Świadectwa Kwalifikacji „E” uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI. Świadectwo Nr 292/01 do 1KV

Doświadczenie zawodowe

 • Wójt Gminy Kotla
  ​od ​2018​ ​- w wyborach w 2018 roku był jedynym kandydatem. Uzyskał 1431 głosów (89.38% głosów) i został wybrany w pierwszej turze¹.
 • Wójt Gminy Kotla
  2014 –​ ​2018 – w wyborach w 2014 roku był jedynym kandydatem. Uzyskał 1321 głosów (100% głosów) i został wybrany w pierwszej turze².
 • Wójt Gminy Kotla
  2010​ ​– 2014 – w wyborach w 2010 roku uzyskał 1266 głosów (68.32% głosów) i został wybrany w pierwszej turze³.
 • Członek Rady Nadzorczej, Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
  202​1 ​​ ​do dziś
 • Członek Rady Nadzorczej, Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
  2020​ ​​ ​do dziś
 • Prezes Zarządu Gminnego OSP Gminy Kotla,
  2022​ ​​ ​do dziś
  201​1 ​– 2014
 • 2017​ ​​ ​2018​ ​Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Głogowie,
 • 2013​ ​​ ​2017​ ​Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Głogowie,
 • Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Głogowie
  2021​ ​– do dziś
  2017 –​ ​2021
  2008 – 2010
 • 2008 –​ ​2010 Naczelnik – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Głogowie,
 • 2008   Kierownik administracyjny – w Spółce KrolPol. Sp. z o.o.,
 • 2007– 2008 ​ ​Prezes Zarządu – Wiktoria Król Sp. z o.o.,
 • 2006- 2007​ ​Dyrektor – Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowo – Szkoleniowego Wiktoria Król Sp. z o.o.,
 • 2005– 2007 Udział w pracach grupy partnerskiej, projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Projekt realizowany na zlecenie PARP, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 2004 – 2007 Audytor Wewnętrzny ISO 9001: 2000, Urząd Miejski w Głogowie,
 • 2003 – 2006​ ​Podinspektor ds. Turystyki w Urzędzie Miejskim w Głogowie,

Działalność polityczna
W wyborach 23.10.2021 został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu Głogowskiego Platformy Obywatelskiej RP. Jest także członkiem Zarządu Regionu Dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej RP⁴.

 

 

Przypisy

1 Serwis Państwowej Komisji Wyborczej - wyniki wyborów 20102 Serwis Państwowej Komisji Wyborczej - wyniki wyborów 20143 Serwis Państwowej Komisji Wyborczej - wyniki wyborów 20184 Łukasz Horbatowski nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Głogowie. Zdecydowanie pokonał Jarosława Dudkowiaka (autor: Grażyna Szyszka) [dostęp: 20.05.2022 r.]

Linki zewnętrzne

Facebook - Łukasz Horbatowski profil publiczny Facebook - Łukasz Horbatowski profil prywatny
Łukasz Horbatowski (fot. facebook.com/LukaszHorbatowski2021)